Van 14 april tot 5 november 2023

De menselijke morgen – Beb Deum, 40 jaar grafische vormgeving

Van 14 april tot 5 november 2023

De vreemde en ontwrichtende personages van Beb-deum zetten ons aan tot vragen stellen en nodigen ons uit om de bedoelingen van de kunstenaar te ontcijferen.

Wanneer men ze van dichterbij bekijkt, identificeert men zich snel met deze beelden. Ze zijn een weerspiegeling van de wereld van vandaag met zijn brandende actuele kwesties: de globalisering en haar uitwassen, het zelfbeeld en de lichamelijke veranderingen die de mens zouden moeten ontwikkelen, de duizelingwekkende exponentiële ontwikkeling van nieuwe technologieën die de grenzen van de dood kunnen verleggen.

Bed-deum slaat alarm over de toekomst van het menselijke ras, maar is tegelijk een fantastische tekenaar.

Deze tentoonstelling loont ooit de moeite omdat ze de artistieke evolutie van een carrière van meer dan veertig jaar laat zien, met vandaag ook een heel aparte digitale grafische stijl.

GRAFISCHE REIS VAN VEERTIG JAAR

In de loop van veertig jaar, van potlood tot digitaal palet, focust Beb-deum (Bertrand DEMEY) op de mens en zijn wording in de toekomst.

Hij kaart spannende maatschappelijke vraagstukken aan zoals consumptie, kruising, transhumanisme en nieuwe technologieën, en dat met een buitengewone artistieke stijl.
De tekeningen van Bed-deum zijn uitdagend en soms ontwrichtend. Ze zetten ons aan om onszelf in vraag te stellen.

De mens van morgen, zijn wij dat?

Dat is niet zo onwaarschijnlijk!