07/06/2013 - 06/10/2013

Henri Cartier Bresson, Over de Europeanen

Het fotoagentschap AGENCE MAGNUM PHOTOS werd in 1947 opgericht door

Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, George Rodger en David Seymour. Deze vier fotografen waren ervan overtuigd dat ze volledig onafhankelijk moesten zijn om hun engagement te bevestigen en van het wel en wee van de wereld te getuigen. De keuze van de onderwerpen, de selectie van de foto’s, de eigendom van de negatieven en de controle over de verspreiding: al deze kenmerken van het statuut van de auteurs zijn een must. Onder de meest gekende, ongeacht hun stijl: Raymond Depardon, Josef Koudelka, Leonard Freed, Martin Parr, Harry Gruyaert, Elliott Erwitt…

Momenteel telt de samenwerkende vereniging zo’n 60-tal actieve fotografen, leden met een gelijk aantal aandelen, en vertegenwoordigt ze meer dan 20 andere. Vier kantoren in Parijs, New York, Londen en Tokio, en een netwerk van 15 agenten in Europa zoeken permanent nieuwe tools voor de verdeling en de promotie van hun persoonlijke werken.

Tentoonstellingen, uitgaven: een knowhow in dienst van de auteurs. Met meer dan 120 tentoonstellingen en 30 boeken, elk jaar over heel de wereld gepubliceerd, stelt Magnum Photos een ruim overzicht van de hedendaagse documentaire fotografie aan een internationaal publiek voor. Boeken, catalogen en andere publicaties gebeuren in samenwerking met heel wat gespecialiseerde uitgevers, dikwijls in het kader van een gezamenlijke uitgave.

In de loop der jaren heeft Magnum Photos specifieke partnerschappen opgezet. Dikwijls zijn deze duurzaam, met openbare en/of privé-instellingen. Hun doel is opdrachten – de productie van nieuwe, individuele of collectieve werken – uit te voeren die leiden tot een prestigieuze tentoonstelling en een tournee, een uitgave, indien nodig tweetalig, en een hele reeks acties voor een (intern en extern)doelpubliek – meer bepaald de pers. Het prestige van Magnum Photos en de verlangens van zijn auteurs op visueel vlak staan garant voor het succes van projecten met een toegevoegde waarde.